A! không cản lửa trong em;
Để anh sưởi ấm trái tim liệt này,
Gợi tình, tra tấn hồn đây!
Danh ca! lừng lẫy tiếng bay xa gần!

Nữ thần ngự khắp trần gian,
Lửa trong lòng đất ta ngầm cháy đây!
Lắng nghe hồn trong gió bay,
Người đang dâng hiến lên bài đồng thanh.

Gợi tình, nữ hoàng của anh!
Mang lên mặt nạ của nàng nhân ngư
Làm bằng da thịt mềm nhu,

Cho anh ngủ giấc tình ru thật dài
Trong men ảo chẳng hình hài,
Gợi tình, đưa đẩy như loài ma hoang!