Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2008 04:08

La pipe

Je suis la pipe d'un auteur;
On voit, à contempler ma mine
D'Abyssinienne ou de Cafrine,
Que mon maître est un grand fumeur.

Quand il est comblé de douleur,
Je fume comme la chaumine
Où se prépare la cuisine
Pour le retour du laboureur.

J'enlace et je berce son âme
Dans le réseau mobile et bleu
Qui monte de ma bouche en feu,

Et je roule un puissant dictame
Qui charme son coeur et guérit
De ses fatigues son esprit.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Tiến Hiền

Tôi là điếu một tác gia
Thấy tôi ám khói người ta tưởng rằng
Châu Phi tôi hẳn mới sang
Chủ tôi ắt cũng là trang...hút cừ

Khi lòng chứa chất sầu tư
Tôi như mái bếp toả mờ không gian
Nơi đang sửa soạn bữa ăn
Thợ cày đói bụng vừa tan buổi làm

Miệng tôi ngậm lửa đỏ lòm
Phun luồng uyển chuyển xanh lam chập chờn
Dịu dàng như mẹ ru con
Quyện hồn ông chủ, ru hồn lên mây

Tôi vê lá thuốc thơm cay
Để cho ông chủ ngất ngây cõi lòng
Và tôi cũng chữa cho ông
Khỏi bao mệt mỏi chất trong tâm hồn


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 3 - 2008, tr.121)/ Hội Nhà Văn Việt Nam.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

The Pipe

I am the pipe of an author;
One sees by my color,
Abyssinian or Kaffir,
That my master's a great smoker.

When he is laden with sorrow,
I smoke like a cottage
Where they are preparing dinner
For the return of the ploughman.

I clasp and lull his soul
In the wavy blue web
That rises from my fiery mouth.

I give forth clouds of dittany
That warm his heart and cure
His mind of its fatigue.

— William Aggeler, The Flowers of Evil (Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)
The Author's Pipe

I am an author's pipe. To see me
And my outlandish shape to heed,
You'd know my master was a dreamy
Inveterate smoker of the weed.

When be is loaded down with care,
I like a stove will smoke and burn
Wherein the supper they prepare
Against the labourer's return.

I nurse his spirit with my charm
Swaying it in a soft, uncertain,
And vaguely-moving azure curtain.

I roll a potent cloud of balm
To lull his spirit into rest
And cure the sorrows in his breast.

— Roy Campbell, Poems of Baudelaire (New York: Pantheon Books, 1952)
The Pipe

I am an author's pipe;
From examining my Abyssinian
Or Kaffir countenance, one sees
That my master is a great smoker.

When he is laden with sorrow,
I smoke like a cottage
When the cooking is being prepared
Against the laborer's return

I entwine and I cradle his soul
In the drifting, blue film
That climbs from my fiery mouth,

And I turn a powerful balm
Which charms his heart and heals
His spirit of fatigues.

— Geoffrey Wagner, Selected Poems of Charles Baudelaire (NY: Grove Press, 1974)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời