Tôi từng sống dưới hàng hiên to rộng
Những mặt trời miền biển sưởi lòng,
Hàng cột to đứng thẳng oai phong,
Và ban chiều giống như trong hang động.

Những làn sóng cuốn trôi bao hình ảnh
Của bầu trời, pha trộn thật nhiệm mầu
Những hoà âm mạnh mẽ nhạc đêm thâu
Với sắc hoàng hôn mắt tôi phản ánh.

Tiền kiếp ấy, tôi sống trong khoái lạc
Giữa trời xanh, sóng nước, vẻ huy hoàng
Những người hầu loã thể khét mùi nhang.

Họ lấy lá quạt trán tôi tươi mát,
Săn sóc tôi nhưng chỉ với chỉ một điều
Khuấy niềm đau tôi dậy giữa tịch liêu.

tửu tận tình do tại