Nếu như vào một đêm
Nặng nề vầ ảo não
Có một người từ tâm
Tín đồ Thiên chúa giáo
Đem hình hài của anh
Đã một thời lừng danh
Vùi sau đống gạch vụn

Vào thời điểm bấy giờ
Các vì sao trinh trắng
Khép con mắt trĩu nặng
Nhện sẽ tới chăng tơ
giờ sinh con của rắn

Thì suốt một năm trường
Trên cái đầu phải tội
Anh sẽ nghe bầy sói
Cùng tru lên thảm thương

Đám phù thuỷ đói khát
Miệng gào thét liên hồi
Tiếng bọn già dâm dật
Nô giỡn mãi không thôi
Nghe âm mưu lũ người
Bất lương và ác độc


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)