Chưa có đánh giá nào
119 bài thơ
Tạo ngày 09/12/2018 10:55 bởi Vanachi
Chuyện giải buồn gồm 2 cuốn in lần 1 lật lượt vào năm 1880 và 1885, lúc chữ quốc ngữ còn phôi thai nên có nhiều từ cổ, câu chữ khác nghĩa so với hiện nay. Bản ở đây dựa vào bản in lần 2 vào năm 1886 và 1887, đã được sửa lại phần chính tả (dấu hỏi, ngã) và phân đoạn ngắn hơn, còn các từ ngữ thời đó được giữ nguyên không sửa.

 

Cuốn 1 (1880)

Cuốn 2 (1885)