Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
23 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Phủ Nhiễm (18 bài)
- Lưu Yến (1 bài)
- Sầm Tham (61 bài)
- Lý Hoa (5 bài)
- Tiêu Dĩnh Sĩ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Doanh (20 bài)
- Trương Việt Linh (11 bài)
- Lương Trọng Nhàn (6 bài)
- Nguyễn Minh (5 bài)
- Trần Đông Phong (2 bài)
Tạo ngày 15/08/2008 21:58 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/08/2008 22:00 bởi hongha83
Bùi Địch 裴迪 (716-?) chưa rõ năm mất, người đất Quan Trung (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây), trước ở núi Chung Nam, làm thơ xướng hoạ với Vương Duy, Thôi Hưng Tông. Kết bạn với Đỗ Phủ, Lý Kỳ. Sau thời Thiên Bảo làm Thục Xuyên thứ sử rồi Thượng thư tỉnh lang.

 

Tuyển tập chung