Áo người, gai nhọn móc,
Giữ khách, mùi hương thơm.
Xin cứ tự nhiên hái,
Nấu nướng: có cái thêm.

tửu tận tình do tại