Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 22:45

夏日過青龍寺謁操禪師

安禪一室內,
左右竹亭幽。
有法知不染,
無言誰敢酬。
鳥飛爭向夕,
蟬噪已先秋。
煩暑自茲適,
清涼何所求。

 

Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư

An thiền nhất thất nội,
Tả hữu trúc đình u.
Hữu pháp tri bất nhiễm,
Vô ngôn thuỳ cảm thù.
Điểu phi tranh hướng tịch,
Thiền táo dĩ tiên thu.
Phiền thử tự từ quát,
Thanh lương hà sở cầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Thất vắng sư an thiền
Bên đường trúc xanh um
Biết chẳng nhiễm hữu pháp
Ai dám đáp vô ngôn
Chim bay đâu bởi tối
Ve kêu báo hè đương
Nóng bức tự chịu được
Đâu cần tìm thanh lương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Ngồi thiền trong ngôi thất,
Xung quanh trúc xanh rờn.
Biết pháp nhưng chẳng nhiễm,
Lặng im ai dám đương.
Chạng vạng chim về tổ,
Thu về ve ngân thường.
Nơi đây tránh cơn nóng,
Tìm mát chi tha phương.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi tu thiền trong phòng yên vắng
Phải trái phòng có rặng tre xanh
Biết phép tu, không nhiễm xằng
Dám ai thù tiếp vì không nói nhiều
Chim đua bay khi chiều vừa xuống
Ve kêu ran như muốn báo thu
Nóng trời nhưng thích ngồi tu
Đâu cần cầu mát tâm tư an nhàn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sư trong ngôi thất ngồi thiền,
Xung quanh rừng trúc bao liền rờn xanh.
Biết tu Phật chẳng nhiễm xằng,
Lặng im ai dám hỏi thăm chuyện gì.
Chim về chạng vạng tức thì,
Thu về ve réo đường đi thảm sầu.
Tránh cơn nóng chốn đây lâu,
Đâu cần tìm mát nơi đâu xa nhà.

15.00
Trả lời