留別王維

歸山深淺去,
須盡丘壑美。
莫學武陵人,
暫遊桃源裏。

 

Lưu biệt Vương Duy

Quy sơn thâm thiển khứ,
Tu tận khâu hác mỹ.
Mạc học Vũ Lăng nhân,
Tạm du Đào Nguyên lý.

 

Dịch nghĩa

Nay tiễn ông đi về vùng rừng núi,
Hãy tận hưởng cảnh đẹp gò cao, suối trong.
Đừng bắt chước người đánh cá đất Vũ Lăng,
Đi sâu vào rừng theo suối có hoa đào rơi.


Vương Duy là bạn thơ thân thiết của tác giả. Hai người thường xướng hoạ với nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tiễn ông về rừng núi
Hưởng cảnh đẹp gò hang
Đừng như người Vũ Lăng
Tạm thăm hoa đào suối

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay tiễn ông đi về rừng núi
Hãy vui cùng cảnh suối, gò cao
Võ Lăng người ấy đừng theo
Đi hoài theo suối hoa đào rụng trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sâu quay gót lại
Tận hưởng cảnh núi rừng
Suối hoa thôi rảo bước
Học chi người Vũ Lăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiễn ông về lại núi rừng,
Hãy vui cảnh đẹp suối lồng gò cao.
Vũ Lăng đừng bắt chước nào,
Rừng sâu theo suối tìm vào đào hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nông sâu về núi đi rồi
Sẵn đây vẻ đẹp hang đồi hưởng thôi
Vũ Lăng đừng học theo người
Đào Nguyên chốn ấy tạm thời ngao du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Về núi cao hay thấp,
Hãy vui hưởng cảnh trời.
Đừng theo ông đánh cá,
Tìm chốn Đào Nguyên chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời