華子崗

落日松風起,
還家草露晞。
雲光侵履跡,
山翠拂人衣。

 

Hoa Tử cương

Lạc nhật tùng phong khởi,
Hoàn gia thảo lộ hy.
Vân quang xâm lý tích,
Sơn thuý phất nhân y.

 

Dịch nghĩa

Trời đã về chiều, gió thổi trên ngọn thông,
Trở về nhà trên con đường cỏ sương móc đã khô ráo.
Nắng chiều xuyên mây chiếu vào dấu dày,
Lá cây rừng phất nhẹ vào quần áo.


Hoa Tử cương là một thắng cảnh của đất Võng Xuyên, thuộc huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời về chiều ngọn thông gió thổi
Trở về nhà trên lối cỏ khô
Dấu dày nắng chiếu mơ hồ
Cây rừng phất nhẹ lá vô áo quần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời chiều phơ phất gió thông
Thớt thưa ngọn cỏ hạt sương, nẻo về
Nắng vàng rọi dấu lối đi
Lá rừng thi thoảng nhẹ lay vào quần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rừng tùng gió nổi chiều tà
Cỏ sương khô ráo về nhà lối đây
Ánh mây chiếu hiện dấu giầy
Màu xanh của núi áo ai phớt nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọn thông gió nổi trời chiều,
Về nhà đường cỏ khá nhiều sương khô.
Xuyên mây nắng chiếu lối mờ,
Lá cây rừng phất nhẹ vô áo quần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chiều tà gió thông nổi,
Khi về cỏ sương phơi.
Tia sáng soi vết guốc,
Núi xanh toả áo người.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Rừng thông chiều trở gió,
Về cỏ ráo sương trời.
Mây sáng soi chân bước,
Núi xanh nhuốm áo người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời