15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 21:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/03/2016 23:06

鹿柴

日夕見寒山,
便為獨往客。
不知深林事,
但有麏麚蹟。

 

Lộc trại

Nhật tịch kiến hàn sơn,
Tiện vi độc vãng khách.
Bất tri thâm lâm sự,
Đãn hữu quân gia tích.


Chữ 柴 trong tiêu đề đọc “trại”, thông 寨, 砦.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nắng muộn lạnh màu non
Lẻ loi đành phận khách
Rừng tùng chuyện chẳng hay
Hươu nai còn dấu tích


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Non lạnh nắng chiều soi,
Đành làm khách lẻ loi.
Chẳng hay chuyện rừng thẳm,
Chỉ thấy vết hươu nai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời xế chiều tới chân núi lạnh
Một mình nhàn ngắm cảnh vui đi
Rừng sâu nào biết chuyện gì
Chân hươu đực cái còn ghi rành rành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng xế màu non vẻ lạnh lùng
Khách chơi đã vãn chỉ mình ông
Biết chi chuyện ở rừng sâu nữa
Còn dấu hươu nai chạy tứ tung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng tà thấy lạnh màu non,
Lẻ loi phận khách chỉ còn mình ông.
Chẳng hay rừng thẳm chuyện lòng,
Hươu nai còn dấu tích trong rừng đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách coi chỉ riêng mình,
Núi lạnh, ngày đêm ngóng.
Không biết việc rừng sâu,
Chỉ thấy vết hươu, hoẵng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời