19/06/2024 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộc trại
鹿柴

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2008 21:20

 

Nguyên tác

日夕見寒山,
便為獨往客。
不知深林事,
但有麏麚蹟。

Phiên âm

Nhật tịch kiến hàn sơn,
Tiện vi độc vãng khách.
Bất tri thâm lâm sự,
Đãn hữu quân gia tích.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nắng muộn lạnh màu non
Lẻ loi đành phận khách
Rừng tùng chuyện chẳng hay
Hươu nai còn dấu tích
Chữ 柴 trong tiêu đề đọc “trại”, thông 寨, 砦.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Lộc trại