Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 21:30

孟城坳

結廬古城下,
時登古城上。
古城非疇昔,
今人自來往。

 

Mạnh Thành ao

Kết lư cổ thành hạ,
Thì đăng cổ thành thượng.
Cổ thành phi trù tích,
Kim nhân tự lai vãng.


Vương Duy 王維 cũng có một bài thơ cùng vịnh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dựng lều dưới thành cổ
Thành cổ thường lên chơi
Thành cổ đà khác trước
Người nay tự vãng lai


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dựng lều ở dưới thành xưa
Thành xưa dạo bước lòng ngơ ngẩn lòng
Còn chi vẻ cũ ngắm trông
Người nay lui tới bâng khuâng nỗi niềm

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới thành cổ lại dựng lều,
Thành xưa người cũng đều đều lên chơi.
Thành xưa nay khác trước rồi,
Người nay lui tới bồi hồi niềm riêng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời