Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 21:30

孟城坳

結廬古城下,
時登古城上。
古城非疇昔,
今人自來往。

 

Mạnh Thành ao

Kết lư cổ thành hạ,
Thì đăng cổ thành thượng.
Cổ thành phi trù tích,
Kim nhân tự lai vãng.

 

Dịch nghĩa

Kết cỏ làm nhà dưới chân thành cổ,
Thỉnh thoảng lại leo lên trên thành.
Thành bây giờ đã không như ngày trước nữa,
Người nay một mình tới lui.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dựng lều dưới thành cổ
Thành cổ thường lên chơi
Thành cổ đà khác trước
Người nay tự vãng lai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dựng lều ở dưới thành xưa
Thành xưa dạo bước lòng ngơ ngẩn lòng
Còn chi vẻ cũ ngắm trông
Người nay lui tới bâng khuâng nỗi niềm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới thành cổ lại dựng lều,
Thành xưa người cũng đều đều lên chơi.
Thành xưa nay khác trước rồi,
Người nay lui tới bồi hồi niềm riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cất nóc dưới chân thành,
Đôi lúc lên thành ngó.
Người nay tự ra vào,
Vì không là thành cổ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Dưới thành kết cỏ làm nhà
Cổ thành thỉnh thoảng chiều tà leo lên
Thành xưa dấu cũ đã quên
Người nay lui tới bên trên một mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời