03/02/2023 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạnh Thành ao
孟城坳

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 21:30

 

Nguyên tác

結廬古城下,
時登古城上。
古城非疇昔,
今人自來往。

Phiên âm

Kết lư cổ thành hạ,
Thì đăng cổ thành thượng.
Cổ thành phi trù tích,
Kim nhân tự lai vãng.

Dịch nghĩa

Kết cỏ làm nhà dưới chân thành cổ,
Thỉnh thoảng lại leo lên trên thành.
Thành bây giờ đã không như ngày trước nữa,
Người nay một mình tới lui.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dựng lều dưới thành cổ
Thành cổ thường lên chơi
Thành cổ đà khác trước
Người nay tự vãng lai
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Mạnh Thành ao