Xanh thẫm lúc trời lặn,
Dòng suối tiếng chim vang.
Ven khe nhá nhem tối,
Hứng buồn khi nào ngưng.

tửu tận tình do tại