23/10/2021 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc lan trại
木蘭柴

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2021 15:08

 

Nguyên tác

蒼蒼落日時,
鳥聲亂溪水。
緣溪路轉深,
幽興何時已。

Phiên âm

Thương thương lạc nhật thì,
Điểu thanh loạn khê thuỷ.
Duyên khê lộ chuyển thâm,
U hứng hà thì dĩ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Xanh thẫm lúc trời lặn,
Dòng suối tiếng chim vang.
Ven khe nhá nhem tối,
Hứng buồn khi nào ngưng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Mộc lan trại