Ngay hiên đầy sáng loáng,
Trăng côi những dạt dào.
Cốc khẩu tiếng vượn rúc,
Gió lùa qua cửa vào.

tửu tận tình do tại