竹裏館

來過竹裏館,
日與道相親。
出入惟山鳥,
幽深無世人。

 

Trúc lý quán

Lai quá trúc lý quán,
Nhật dữ đạo tương thân.
Xuất nhập duy sơn điểu,
U thâm vô thế nhân.

 

Dịch nghĩa

Đi qua quán trong rừng trúc,
Mặt trời với đạo gần với nhau.
Ra vào chỉ có chim núi,
Chốn thâm u không có người trần tới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngang qua bụi trúc rậm,
Ngày với lối như nhau.
Ra vào có chim núi,
Không người chốn thâm u.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đi qua quán trúc trong rừng,
Nắng soi lối nhỏ như chừng bên nhau.
Tới lui chim núi lao xao,
Chốn thâm u ấy người nào tới đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời