20/10/2021 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc lý quán
竹裏館

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2021 08:33

 

Nguyên tác

來過竹裏館,
日與道相親。
出入惟山鳥,
幽深無世人。

Phiên âm

Lai quá trúc lý quán,
Nhật dữ đạo tương thân.
Xuất nhập duy sơn điểu,
U thâm vô thế nhân.

Dịch nghĩa

Đi qua quán trong rừng trúc,
Mặt trời với đạo gần với nhau.
Ra vào chỉ có chim núi,
Chốn thâm u không có người trần tới.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngang qua bụi trúc rậm,
Ngày với lối như nhau.
Ra vào có chim núi,
Không người chốn thâm u.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Trúc lý quán