Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2021 20:21

南垞

孤舟信一泊,
南垞湖水岸。
落日下崦嵫,
清波殊淼漫。

 

Nam xá

Cô chu tín nhất bạc,
Nam xá hồ thuỷ ngạn.
Lạc nhật há yêm tư,
Thanh ba thù miểu mạn.

 

Dịch nghĩa

Chiếc thuyền lẻ đậu lại,
Ở bờ hồ tại gò nam.
Mặt trời lặn khuất sau núi,
Nước hồ dâng tràn trề.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thuyền lẻ vẫn thường cột,
Bờ nước hồ gò nam.
Mặt trời lặn sau núi,
Sóng trong cứ dập dờn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ xanh bên cạnh gò nam,
Một con thuyền lẻ vẫn thường ở đây.
Mặt trời khuất phía non tây,
Dập dờn sóng biếc dâng đầy hồ trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Thuyền con đậu lại bến chờ
Lẻ loi gác lái cạnh gò phía nam
Mặt trời khuất núi xanh lam
Nước trong lấp loáng tràn đầm xa xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời