05/02/2023 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam xá
南垞

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2021 20:21

 

Nguyên tác

孤舟信一泊,
南垞湖水岸。
落日下崦嵫,
清波殊淼漫。

Phiên âm

Cô chu tín nhất bạc,
Nam xá hồ thuỷ ngạn.
Lạc nhật há yêm tư,
Thanh ba thù miểu mạn.

Dịch nghĩa

Chiếc thuyền lẻ đậu lại,
Ở bờ hồ tại gò nam.
Mặt trời lặn khuất sau núi,
Nước hồ dâng tràn trề.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thuyền lẻ vẫn thường cột,
Bờ nước hồ gò nam.
Mặt trời lặn sau núi,
Sóng trong cứ dập dờn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Nam xá