Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2021 15:22

欒家瀨

瀨聲喧極浦,
沿涉向南津。
泛泛鷗鳧渡,
時時欲近人。

 

Loan Gia lại

Lại thanh huyên cực phố,
Duyên thiệp hướng nam tân.
Phiếm phiếm âu phù độ,
Thì thì dục cận nhân.

 

Dịch nghĩa

Tiếng ghềnh nước chảy náo động bến sông,
Vọng sang tới tận bờ phía nam.
Đầy vịt trời, le le trên mặt nước bơi tới,
Thỉnh thoảng lại muốn tới gần người.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước chảy xiết cuối bãi,
Bãi nam, bước thảnh thơi.
Lanh chanh vịt, le nổi,
Thỉnh thoảng muốn gần người.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Tiếng ghềnh náo động bến sông
Vọng sang tới tận xa trông nam bờ
Le le mặt nước lững lờ
Muốn bơi gần tới bên bờ người xem

Chưa có đánh giá nào
Trả lời