24/10/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loan Gia lại
欒家瀨

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2021 15:22

 

Nguyên tác

瀨聲喧極浦,
沿涉向南津。
泛泛鷗鳧渡,
時時欲近人。

Phiên âm

Lại thanh huyên cực phố,
Duyên thiệp hướng nam tân.
Phiếm phiếm âu phù độ,
Thì thì dục cận nhân.

Dịch nghĩa

Tiếng ghềnh nước chảy náo động bến sông,
Vọng sang tới tận bờ phía nam.
Đầy vịt trời, le le trên mặt nước bơi tới,
Thỉnh thoảng lại muốn tới gần người.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước chảy xiết cuối bãi,
Bãi nam, bước thảnh thơi.
Lanh chanh vịt, le nổi,
Thỉnh thoảng muốn gần người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Loan Gia lại