Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2021 08:54

漆園

好閑早成性,
果此諧宿諾。
今日漆園遊,
還同莊叟樂。

 

Tất viên

Hảo nhàn tảo thành tính,
Quả thử hài túc nặc.
Kim nhật tất viên du,
Hoàn đồng trang tẩu lạc.

 

Dịch nghĩa

Tói ưa nhàn sớm đã thành tính,
Gặp cảnh này càng khó cưỡng ở lại.
Hôm nay tới chơi vườn cây sơn,
Lại cùng vui vẻ với ông chủ sơn trang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ưa nhàn sớm thành thói,
Điều đó thật khó cãi.
Nay dạo vườn tất viên,
Lại thành lão trẻ khoái.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ưa nhàn vốn tính trời ban,
Cảnh này gặp được nên càng vui thay.
Vườn sơn dạo đến hôm nay,
Lại cùng ông chủ thoã say chuyện trò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Đê xanh cỏ biếc khắp nơi
Vấn vương khách cứ dạo chơi chẳng về
Mộc lan hoa mọc bốn bề
Sắc trông đẹp tựa sen quê trên đầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời