Mặt hồ nước khoáng đãng,
Đom đóm chung màu trời.
Bốn bề gió mát thổi,
Thuyền ghé bến, thở dài.

tửu tận tình do tại