22/10/2021 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Y hồ
欹湖

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2021 23:22

 

Nguyên tác

空闊湖水廣,
青熒天色同。
艤舟一長嘯,
四面來清風。

Phiên âm

Không khoát hồ thuỷ quảng,
Thanh huỳnh thiên sắc đồng.
Nghĩ chu nhất trường khiếu,
Tứ diện lai thanh phong.

Dịch nghĩa

Trời rộng, mặt hồ trải dài,
Nước với trời cùng màu hoà với nhau.
Dừng thuyền, một tiếng rít dài,
Bốn mặt gió mát lùa vào.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mặt hồ nước khoáng đãng,
Đom đóm chung màu trời.
Bốn bề gió mát thổi,
Thuyền ghé bến, thở dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Y hồ