Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2021 14:17

斤竹嶺

明流紆且直,
綠筱密復深。
一徑通山路,
行歌望舊岑。

 

Cân Trúc lĩnh

Minh lưu hu thả trực,
Lục tiểu mật phục thâm.
Nhất kính thông sơn lộ,
Hành ca vọng cựu sầm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dòng trong vòng rồi thẳng,
Sậy thẫm rậm với thưa.
Một lối xuyên đường núi,
Ca vang ngóng thác xưa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng trong khi thẳng khi quanh,
Tre xanh rậm rạp lại càng thâm u.
Đường thông qua núi xa mù,
Tiếng ca ai đó vọng từ non xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời