08/12/2021 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cân Trúc lĩnh
斤竹嶺

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2021 14:17

 

Nguyên tác

明流紆且直,
綠筱密復深。
一徑通山路,
行歌望舊岑。

Phiên âm

Minh lưu hu thả trực,
Lục tiểu mật phục thâm.
Nhất kính thông sơn lộ,
Hành ca vọng cựu sầm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Dòng trong vòng rồi thẳng,
Sậy thẫm rậm với thưa.
Một lối xuyên đường núi,
Ca vang ngóng thác xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Cân Trúc lĩnh