Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
30 bài thơ
Tạo ngày 27/04/2010 19:40 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/04/2010 10:02 bởi Vanachi
Viên Khải 袁凱, không rõ năm sinh năm mất, tự Cảnh Văn 景文, hiệu Hoài Tẩu 海叟, người Hoa Đình, Tùng Giang (nay là Tùng Giang, Thượng Hải). Cuối đời Nguyên, làm phủ lại của phủ Tùng Giang, Thượng Hải. Năm Hồng Vũ thứ 3, trưng phong làm ngự sử. Vì có việc bị Chu Nguyên Chương ghét, phải giả vờ điên từ quan về nhà, mất năm Vĩnh Lạc. Tác phẩm có Viên Hải tẩu thi tập.

 

 1. Bạch yến
  2
 2. Bồi Trịnh Minh Đức, Nghê Nguyên Trấn du Thiên Bình sơn
  1
 3. Dương bạch hoa
  1
 4. Dưỡng tàm từ
  1
 5. Động phòng khúc
  1
 6. Kê minh
  1
 7. Khách trung trừ tịch
  4
 8. Kinh sư đắc gia thư
  1
 9. Kinh sư quy chí Đan Dương phùng Hầu sinh đại tuý
  1
 10. Kỷ Mùi cửu nhật đối cúc đại tuý hí tác kỳ 1
  1
 11. Kỷ Mùi cửu nhật đối cúc đại tuý hí tác kỳ 2
  1
 12. Kỷ Mùi cửu nhật đối cúc đại tuý hí tác kỳ 3
  1
 13. Kỷ Mùi cửu nhật đối cúc đại tuý hí tác kỳ 4
  1
 14. Long giang dạ hành
  1
 15. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 01
  1
 16. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 02
  1
 17. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 03
  1
 18. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 04
  1
 19. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 05
  1
 20. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 06
  1
 21. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 07
  1
 22. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 08
  1
 23. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 09
  1
 24. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 10
  1
 25. Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 11
  1
 26. Mục ngưu từ
  1
 27. Phố Khẩu trúc chi
  1
 28. Phú Lục Châu, đắc xa tự
  1
 29. Quá Tầm Dương
  1
 30. Quy lai
  1