Sông Quan nước lục mênh mông,
Bờ xuân khắp chốn chập chùng lầu cao.
Mua ba ngày rượu gái Ngô,
Phóng thuyền đến bãi Bách Hoa cũng gần.
Đài cao đối diện núi tầng,
Mong nhìn Ngô chúa những lần say sưa.
Không theo Câu Tiễn thuở xưa,
Màu non vẫn biếc nhìn từ lan can.
Phong lưu Trịnh giám kiện khang,
Đầu tuy bạc, vẫn Nghê khoan si cuồng.
Anh hùng Ngô Việt thành bùn,
Thăm Tây Thi sẽ theo chân giang hà.
Trăm hoa nở bãi Bách Hoa,
Hoa do Ngô chúa trồng đà xa xăm.
Vua Ngô đi đã mất tăm,
Nhưng du khách vẫn năm năm đến nhìn.

tửu tận tình do tại