Gió tây thổi lạnh trời đêm,
Ngũ Hồ sương mỏng phủ mềm cỏ thu.
Lung tung chày đập trong mù,
Khách cô trôi nổi dặm bù quan san.
Trở về định tháng chạp tàn,
Lênh đênh may vẫn kiện khang thân này.
Đan Dương rượu thịt tràn đầy,
Vì Hầu Ba hãy uống say đến cuồng.

tửu tận tình do tại