Ngàn gốc hoa mây soi trên cát
Ngọn cờ xanh quán rượu tung bay
Chồng sao điên quá lắm thay
Ngô cơ tay ngọc đàn hay tỳ bà

tửu tận tình do tại