11/08/2022 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 04
馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其四

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 13:59

 

Nguyên tác

千株雲錦照江沙,
沙上青旗賣酒家。
莫怪狂夫狂得徹,
吳姬玉手好琵琶。

Phiên âm

Thiên chu vân cẩm chiếu giang sa,
Sa thượng thanh kỳ mại tửu gia.
Mạc quái cuồng phu cuồng đắc triệt,
Ngô cơ ngọc thủ hảo tỳ bà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngàn gốc hoa mây soi trên cát
Ngọn cờ xanh quán rượu tung bay
Chồng sao điên quá lắm thay
Ngô cơ tay ngọc đàn hay tỳ bà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 04