Sừng trâu ngươi cong vòng,
Đuôi trâu ta trụi lông.
Roi dài sáo ngắn tay cầm,
Đông, nam gò lũng đi rông suốt ngày.
Cỏ xa trời mọc trâu chầy,
Trâu đói trâu mệt ta đây biết rồi.
Lên trâu hát, xuống trâu ngồi,
Đêm về lại đến bên trâu ta nằm.
Năm dài chẳng chút bận tâm,
Chỉ lo thuế vụ chúng cầm bán trâu.

tửu tận tình do tại