13/06/2024 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mục ngưu từ
牧牛詞

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2018 14:27

 

Nguyên tác

爾牛角彎環,
我牛尾禿速。
共拈短笛與長鞭,
南隴東岡去相逐。
日斜草遠牛行遲,
牛勞牛飢唯我知。
牛上唱歌牛下坐,
夜歸還向牛邊臥。
長年牧牛百不憂,
但恐輸租賣我牛。

Phiên âm

Nhĩ ngưu giác loan hoàn,
Ngã ngưu vĩ ngốc tốc.
Cộng niêm đoản địch dữ trường tiên,
Nam lũng đông cương khứ tương trục.
Nhật tà thảo viễn ngưu hành trì,
Ngưu lao ngưu cơ duy ngã tri.
Ngưu thượng xướng ca ngưu hạ toạ,
Dạ quy hoàn hướng ngưu biên ngoạ.
Trường niên mục ngưu bách bất ưu,
Đãn khủng thâu tô mại ngã ngưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sừng trâu ngươi cong vòng,
Đuôi trâu ta trụi lông.
Roi dài sáo ngắn tay cầm,
Đông, nam gò lũng đi rông suốt ngày.
Cỏ xa trời mọc trâu chầy,
Trâu đói trâu mệt ta đây biết rồi.
Lên trâu hát, xuống trâu ngồi,
Đêm về lại đến bên trâu ta nằm.
Năm dài chẳng chút bận tâm,
Chỉ lo thuế vụ chúng cầm bán trâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mục ngưu từ