Ngày lại ngày muôn vàn hoa nở
Nhưng người già tóc trắng không đi
Hãy nhìn dòng nước ngoài kia
Xuôi đông ra biển chẳng khi nào về

tửu tận tình do tại