19/06/2024 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 02
馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其二

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 13:58

 

Nguyên tác

水上花枝日日開,
行人頭白不能來。
請看門外東流水,
流向滄溟更不回。

Phiên âm

Thuỷ thượng hoa chi nhật nhật khai,
Hành nhân đầu bạch bất năng lai.
Thỉnh khan môn ngoại đông lưu thuỷ,
Lưu hướng thương minh cánh bất hồi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày lại ngày muôn vàn hoa nở
Nhưng người già tóc trắng không đi
Hãy nhìn dòng nước ngoài kia
Xuôi đông ra biển chẳng khi nào về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 02