Tay ngọc gảy tỳ bà Ngô nữ
Bao thanh niên tứ xứ đến chơi
Chủ nhân được khách mến mời
Hàng năm khách đến xem người xem hoa

tửu tận tình do tại