Như màu trời sông Tùng xanh biếc
Ngồi trên thuyền bao khách phong lưu
"Trúc chi" gửi tặng gái Ngô
Ca thành bài trước trăm hoa vì nàng

tửu tận tình do tại