Đáng yêu thay hoa sông trắng đỏ
Đừng tiếc tiền uống rượu xem hoa
Ba ngàn trượng trắng tóc già
Đến xem thì đã không là thiếu niên

tửu tận tình do tại