24/06/2024 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 06
馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其六

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 14:01

 

Nguyên tác

江花紅白最堪憐,
莫惜看花費酒錢。
他時白髮三千丈,
縱使頻來不少年。

Phiên âm

Giang hoa hồng bạch tối kham liên,
Mạc tích khan hoa phí tửu tiền.
Tha thì bạch phát tam thiên trượng,
Túng sử tần lai bất thiếu niên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đáng yêu thay hoa sông trắng đỏ
Đừng tiếc tiền uống rượu xem hoa
Ba ngàn trượng trắng tóc già
Đến xem thì đã không là thiếu niên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 06