Chưa có đánh giá nào
63 bài thơ
Tạo ngày 11/10/2015 13:55 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Thời gian gom nhặt (NXB Trẻ, 1999).