Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:14

Chim núi chờ mọng tím đồi sim
Em ta nhỏ đợi tròn trăng gọt bưởi
Ông nội đợi hồng chín cùng cốm mới
Anh đang chờ hái một trái… tim!


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999