Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:00

Chúng tôi cắm lên lá cờ
Đỏ bừng sắc lửa
Le lói cháy trong biển sương màu sữa

Trong đêm
Cờ hoá thân thành lửa đốt đồng
Cháy tới hừng đông.

Chúng tôi gieo hạt
Từ mồ hôi và bùn lầy
Phấp phới bay lên
Rừng cờ thanh thiên

Ôi rừng cờ
Rừng cờ
Rừng cờ
Phẫn phát bài ca của Đất
Mùa xuân…


Hòn Đất – 1980

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999