Rảnh mạ xuân Mẹ vừa cấy vội
Run trong giá rét căm căm
Lòng Mẹ mong về tháng Năm

Tháng Năm ơi tháng Năm mùa màng
Mẹ ăn cơm trắng đi gặt lúa vàng
Tháng Năm ơi tháng Năm xa xăm
Tháng Ba này nhuận!

Phồng tay Mẹ kéo gầu thau chua
Mẹ bón thêm phân, sâu hại Mẹ trừ
Nỗi lo Mẹ phập phồng trong cơn gió trở
Niềm vui Mẹ xanh theo màu nõn lúa

Lòng Mẹ mong về tháng Năm…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]