Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
63 bài thơ
Tạo ngày 11/10/2015 13:52 bởi tôn tiền tử
Hà Văn Thuỳ sinh năm 1944 tại Thái Bình, là nhà văn, nhà báo, nhà phê bình văn học. Ông tốt nghiệp khoa Sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1967. Từ năm 1973, ông làm việc tại Hội Văn nghệ Thái Bình, từ năm 1979, làm việc tại Hội Văn nghệ Kiên Giang. Trong thời gian từ 1996 đến 2000, ông là phóng viên báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện ông sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sách đã in:
- Bên bờ vịnh Rạch Giá (tập truyện)
- Thời gian gom nhặt (thơ)
- Trấn Hà Tiên và Tao Đàn Chiêu Anh Các (biên khảo)
- Nguyễn Thị Lộ (tiểu thuyết)
- Thử tìm lại cội nguồn người Việt (biên khảo)

 

Thời gian gom nhặt (1999)