Trong lòng em ấm êm
Anh thấy mình nhỏ bé.
Dịu dàng em vuốt ve
Anh bỗng thành thơ trẻ!

Anh chợt nhớ
Xa
Xa lắm rồi
Lòng Mẹ…

Mẹ chẳng theo anh đựơc cả cuộc đời
Bởi hai cuộc đời Mẹ không thể có
Nên gửi trao Em
Đứa con bé nhỏ.

Một nửa cuộc đời Mẹ sống trong Em
Giữ cho anh thơ trẻ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]