18/10/2021 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mong về tháng năm

Tác giả: Hà Văn Thuỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:09

 

Rảnh mạ xuân Mẹ vừa cấy vội
Run trong giá rét căm căm
Lòng Mẹ mong về tháng Năm

Tháng Năm ơi tháng Năm mùa màng
Mẹ ăn cơm trắng đi gặt lúa vàng
Tháng Năm ơi tháng Năm xa xăm
Tháng Ba này nhuận!

Phồng tay Mẹ kéo gầu thau chua
Mẹ bón thêm phân, sâu hại Mẹ trừ
Nỗi lo Mẹ phập phồng trong cơn gió trở
Niềm vui Mẹ xanh theo màu nõn lúa

Lòng Mẹ mong về tháng Năm…
Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Văn Thuỳ » Mong về tháng năm