Kính gửi Mẹ

Lá thư này viết ở Trường Sơn
Viết lúc nghỉ trên đường

rối cất trong ba lô con cóc
Đèo trơn lắm chắc nhiều lần trượt dốc
Nên thư về lấm đất Trường Sơn

Trang giấy lấm bùn nghiêng những nét hồn nhiên
Con hỏi về cây vải thiều trước cửa
Đã chín chưa mùa đầu quả đỏ?
Chè đã xanh trong mảnh vườn nhà?
Chọn giống con ươm dành mẹ tuổi già…

Bạn con thêm đứa nào đi xa?
Đồng quê ta mùa này mấy tấn?
Nhà vắng con việc nhiều nên bận
Thương con mẹ chớ lo buồn!

Con đang ở Trường Sơn
Nơi giọt nước mưa chia về ba ngả
Nơi ba cánh rừng già trụi lá
Ba phía nhân dân chung một quân thù.

Qua mùa khô con vào mùa mưa
Những mùa chiến dịch
Con còn đi cho đến ngày hết giặc
Từ Sài Gòn
Chuyến tàu suốt dài theo đất nước
Đưa con về thăm mẹ thăm quê.

Đăm đăm nhìn ra phía trời xa
Một thoảng gió nồm về xoa mắt Mẹ
Tay nâng niu dòng chữ con mình có màu đất
Trường Sơn nóng đỏ
Miền Nam ơi, máu thịt Mẹ gửi vào trong đó!

1970


Nón mê che đầu
Gậy bị cầm tay
Người ăn mày vào thành phố

Cộc… cộc… cộc:
- Tôi đói?!
- Mời bác bát cháo này!

Cộc… cộc… cộc:
- Tôi khát?!
- Mời bác ly nước này!

Cộc… cộc… cộc:
- Tôi rét?!
- Áo tôi đây, mời bác!?

Cộc… cộc… cộc:
- Cho tôi công lý?!
- Hãy tự mình giành lấy
Nếu muốn cháu con không phải ăn mày!


1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]