Bom nổ
Đất rùng
Hất ta khỏi giường êm
Trong giây lát giật mình nín thở
Giấc ngủ tiếp bồn chồn không đến nữa
Ta tự hỏi lòng
Bom Mỹ nổ ở đâu?

Máy bay gào rú trên đầu
Bom rền như sấm
Nhìn cột khói cuộn lên hình nấm
Ta đoán chừng
Bom Mỹ nổ ở đâu?

Ở đâu?
Ở đâu?
Bom Mỹ nổ ở đâu?
Đừng hỏi nữa!
Bom Mỹ nổ giữa lòng ta đó
Da thịt mình đâu máu chảy không đau?!


Thái Bình, những ngày B52 năm 1972

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999